SAC Advisor
Triyambak Dev
 close
Triyambak Dev
Advisor
Gaurav Sharma
 close
Gaurav Sharma
Advisor
Ravi Kumar
 close
Ravi Kumar
Advisor
Shikha Guleria
 close
Shikha Guleria
Advisor
SAC Executive Member
Balraj
 close
Balraj
Student Coordinator balrasmart @gmail.com
Raghav
 close
Raghav
Co-Coordinator sharmaraghav99216 @gmail.com
Anmoldeep
 close
Anmoldeep
Co-Coordinator anmolpriya166 @gmail.com
Harjashanpreet
 close
Harjashanpreet
Co-Coordinator harjashan06 @gmail.com
Priyanka
 close
Priyanka
Secretary
Yash Verma
 close
Yash Verma
Joint Secretary
Ashutosh
 close
Ashutosh
Executive ashutosh.sujanian @gmail.com
Divyanshu
 close
Divyanshu
Executive divyanshu461@gmail.com
Jaspreet Saini
 close
Jaspreet Saini
Executive jaspreetsaini1999 @gmail.com
Aparna
 close
Aparna
Executive aparna.ranjan2014 @gmail.com
Ubair Ali
 close
Ubair Ali
Executive
Sanyam Trehan
 close
Sanyam Trehan
Executive sanyam.sanyam.trehan @gmail.com
Chirra Sai Sruthi
 close
Chirra Sai Sruthi
Executive
Shivam
 close
Shivam
Executive
SAC Core Member
Manish Kumar
 close
Manish Kumar
kumardaksh1304 @gmail.com
Sunil Kumar
 close
Sunil Kumar
Kanha Jain
 close
Kanha Jain
kanhajain4752 @gmail.com
Ankit Katoch
 close
Ankit Katoch
ankitkatoch09 @gmail.com
Aakriti Tanwar
 close
Aakriti Tanwar
tanwaraakriti @gmail.com
Manshi Tomar
 close
Manshi Tomar
manshitomar.05 @gmail.com
Ramanpreet Kaur
 close
Ramanpreet Kaur
ramanpreet2710 @gmail.com
Radhika Verma
 close
Radhika Verma
Amit Rao Patil
 close
Amit Rao Patil
realamitpatil @rediffmail.com
Gaurav Joshi
 close
Gaurav Joshi
gauravsmartjoshi @gmail.com
expand_less